Consultancy

ConsultantBusiness Consultancy omvat een breed scala van activiteiten gericht op begeleiding aan MKB ondernemingen bij automatisering van de administratie en de organisatie.

Projecten

Als ervaren Exact consultant kan ik u ondersteunen bij de implementatie van administratieve software, zoals Exact Online, Exact Globe (Next), Exact Compact en Exact Synergy (Enterprise), of het opnieuw aansluiten van de systemen aan gewijzigde omstandigheden en wensen. Meestal gaat het dan om langer lopende projecten, waarbij meerdere afdelingen van de organisatie betrokken worden.
De nadruk ligt op integratie van processen en werkwijzen.
Enkele voorbeelden vindt u in berichtencategorie ‘Projecten‘.

Snelle ondersteuning

Snel hulp bij kleinere vraagstukken of verzoeken kan ook. Bijvoorbeeld een eenmalige import van data, de bouw van een rapportagemodel of formulierlay-out of installatie en instructie bij een nieuw aangeschafte softwaremodule.
Zie ook pagina ‘Hulp‘.

Integratie

Exact gebruikt een open database, die verschillende mogelijkheden kent voor integratie met andere systemen.
Off-line export/import of real-time synchronisatie: een weloverwogen keuze is van groot belang voor een robuust systeem.

Business Intelligence

Voor een succesvolle bedrijfsvoering is goede informatie cruciaal.
Accurate, heldere informatie die vlot wordt gegenereerd vanuit de administratieve systemen.
Ik help u graag bij de ontwikkeling van rapportagemodellen met bijvoorbeeld Microsoft SQL Server Reporting Services, Crystal Reports, Excel Add In of Easy list.

Maatwerk

Functionaliteit die niemand anders heeft, maar voor uw bedrijfsvoering nodig is, kan vaak alsnog toegevoegd worden aan de standaard software.
Met het Silver Essence platform kan dat bijzonder snel ontwikkeld worden en bovendien kan data in uw systeem via beveiligde portals beschikbaar gesteld worden aan interne en externe gebruikers.
Als het vooral gaat om het automatiseren van processen of handelingen, dan kunnen Orbis Taskcentre, de GLM Rules Engine en/of de Trigger & Validation Manager uitstekende hulpmiddelen zijn.

Partners

Als gecertificeerd Exact-partner heb ik toegang tot de uitgebreide kennisdatabank van Exact en tot diverse trainingen en opleidingen. Om die waardevolle status in stand te houden doe ik jaarlijks tenminste het update-examen.
Daarnaast onderhoud ik intensief contact met zorgvuldig geselecteerde partners met bewezen expertise op allerlei gebied rondom Exact Software.

Software

Ten slotte kan ik u ook zelf de software leveren van diverse geselecteerde fabrikanten, zoals Exact, Silver Solutions en Explore-It, zie ‘Producten‘.