Over MT Support

Van Vreumingen MT Support biedt ondersteuning aan uw Management Team bij de implementatie van administratieve software, zoals Exact Globe en Exact Synergy.

Waarmee mag ik u van dienst zijn?


Business Consultancy omvat een breed scala van activiteiten gericht op begeleiding aan MKB ondernemingen bij de automatisering van de administratie en de organisatie.

Consultant

Projecten

Als ervaren Exact consultant kan ik u ondersteunen bij de implementatie van administratieve software, zoals Exact Globe (Next), Exact Compact, Exact Synergy (Enterprise) en Exact Lightweight Integration Server (ELIS), of het opnieuw aansluiten van de systemen aan gewijzigde omstandigheden en wensen. Meestal gaat het dan om langer lopende projecten, waarbij meerdere afdelingen van de organisatie betrokken worden.
De nadruk ligt op integratie van processen en werkwijzen.
Enkele voorbeelden vindt u in berichtencategorie ‘Projecten‘.

Snelle ondersteuning

Snel hulp bij kleinere vraagstukken of verzoeken kan ook. Bijvoorbeeld een eenmalige import van data, de bouw van een rapportagemodel of formulierlay-out of installatie en instructie bij een nieuw aangeschafte softwaremodule.
Zie ook pagina ‘Hulp‘.

Integratie

Exact gebruikt een open database, die verschillende mogelijkheden kent voor integratie met andere systemen.
Off-line export/import of real-time synchronisatie: een weloverwogen keuze is van groot belang voor een robuust systeem.

Business Intelligence

Voor een succesvolle bedrijfsvoering is goede informatie cruciaal.
Accurate, heldere informatie die vlot wordt gegenereerd vanuit de administratieve systemen.
Ik help u graag bij de ontwikkeling van rapportagemodellen met bijvoorbeeld Microsoft SQL Server Reporting Services, Crystal Reports, Sumatra, Excel Add In of Easy lists.

Automatiseren

Functionaliteit die niemand anders heeft, maar voor uw bedrijfsvoering nodig is, kan vaak alsnog toegevoegd worden aan de standaard software.
Vooral als het gaat om het automatiseren van processen of repeterende handelingen, dan kan bijvoorbeeld Orbis Taskcentre een uitstekend hulpmiddel zijn.

Als gecertificeerd Exact-partner heb ik toegang tot de uitgebreide kennisdatabank van Exact en tot diverse trainingen en opleidingen. Om die waardevolle status in stand te houden doe ik jaarlijks tenminste het update-examen.
Daarnaast onderhoud ik intensief contact met zorgvuldig geselecteerde partners met bewezen expertise op allerlei gebied rondom Exact Software.

Software

Ten slotte kan ik u ook zelf de software leveren van diverse geselecteerde fabrikanten, zoals Exact, Sumatra, ImageCapture en Explore-It, zie ‘Producten‘.