Implementatie van administratieve software, zoals Exact Globe (Next), Exact Compact en Exact Synergy (Enterprise). Meestal gaat het dan om langer lopende projecten, waarbij meerdere afdelingen van de organisatie betrokken worden. De nadruk ligt op integratie van processen en werkwijzen. Enkele …

Exact consultancy Lees meer »