Voorwaarden

Op alle leveringen van diensten, goederen en loonwerk van MT Support zijn de Algemene leveringsvoorwaarden MT Support van MT Support van toepassing.

Voor ondersteuning op afstand, telefonisch, per e-mail of via andere middelen gelden Algemene leveringsvoorwaarden Ondersteuning op afstand 2014.

Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig en nauwkeurig is opgesteld, kan MT Support niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook die direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn van de toepassing van de adviezen of werkwijzen hierin beschreven.
De gebruiker wordt geacht ten allen tijde de juistheid en toepasbaarheid van de informatie vooraf uitputtend te toetsen in testbestanden.

Verder worden door de verschillende leveranciers voorwaarden gehanteerd bij hun leveringen, die MT Support dient te respecteren. Deze voorwaarden kunt u bij de betreffende leveranciers opvragen.

In het kader van de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ maakt MT Support gebruik van de modelovereenkomst ‘Algemeen | Geen werkgeversgezag’, opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 | 19-10-2015, die, binnen de kaders die door de Belastingdienst zijn vastgesteld, voor iedere opdracht wordt in- en aangevuld ten behoeve van aansluiting bij de werkzaamheden die door MT Support worden verricht.