Implementatie van administratieve software, zoals Exact Globe (Next), Exact Compact en Exact Synergy (Enterprise). Meestal gaat het dan om langer lopende projecten, waarbij meerdere afdelingen van de organisatie betrokken worden. De nadruk ligt op integratie van processen en werkwijzen. Enkele …

Exact consultancy Lees meer »

Een handelsfirma start een nieuwe administratie op voor een dochteronderneming in de VS. Deze dochter koopt artikelen van de moederonderneming volgens een specifieke prijslijst. De meeste artikelgegevens zijn voor beide ondernemingen gelijk, maar er zijn ook verschillen. Daarom kunnen de …

Uitwisseling artikelbestand Lees meer »

Een producent van landbouwmachines gebruikt een aantal lasersnijmachines, waarmee een groot deel van de onderdelen uit diverse soorten plaatmateriaal, vooral staal, worden gesneden. De software van die lasersnijmachines genereert bij elk snijplan en exportbestand in xml met informatie over snijtijden, …

Lasersnijmachines Lees meer »

Een IT-dienstverlener verkoopt uren voor de ontwikkeling van en onderhoud aan maatwerk IT-producten. De afdeling verkoop heeft behoefte aan een eenvoudig systeem voor de aanvraag van capaciteit voor verschillende disciplines, zodat de planning tijdig kan aangeven of de aan te …

Werkstroom capaciteitsplanning Lees meer »